Stypendium dla dr. inż. Marcina K. Dyderskiego

Marcin K. Dyderski

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania, po rozpatrzeniu 70 wniosków o stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, wyłoniła 12 laureatów, a wśród nich Pana dr. inż. Marcina K. Dyderskiego z Pracowni Ekologii. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendyści otrzymają jednorazowe wypłaty w wysokości po 5.000 zł.

 

W imieniu społeczności Instytutu Dendrologii PAN i własnym, gratuluję Panu Doktorowi uzyskanej nagrody.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna