Młody i wybitny – dr inż. Paweł Horodecki

Paweł Horodecki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 badaczy (spośród 1793 złożonych wniosków), którym przyznał stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Wśród stypendystów jest nasz współpracownik – dr inż. Paweł Horodecki z Pracowni Ekologii, który otrzymał stypendium w dyscyplinie naukowej nauki leśne. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5.390 zł, a wypłacane będzie przez trzy lata. Panie Doktorze – gratulujemy!

 

Lista stypendystów 2020 

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna