INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Rezerwat przyrody „Czmoń”

czmoń

Rezerwat przyrody „Czmoń” – tablica informacyjna (Fot. A.M. Jagodziński)

 

To jedyny rezerwat leśny w naszej najbliższej okolicy, położony jest przy drodze z Kórnika do Śremu. Obszar ten został objęty ochroną prawną od 1998 roku. Nie tylko wiosną zachwyca swymi barwami i bogactwem gatunkowym runa leśnego. Jesienią i zimą też jest piękny. Co świadczy o wyjątkowości tego fragmentu lasu? O tym pisze mgr Katarzyna Rawlik z Pracowni Ekologii w najnowszym wydaniu „Kórniczanina” (19/2020). Zachęcam do przeczytania artykułu.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

OZwRCIN logo