Archiwum strony

Dr hab. Monika Dering – nowy sukces zawodowy

 

 

Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na posiedzeniu, które odbyło się 22 października 2019 r., nadała Pani dr Monice Dering z Pracowni Systematyki i Geografii naszego Instytutu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

 

Monika Dering

 

Podstawą nadania stopnia było osiągnięcie naukowe pt. „Wpływ rozmnażania klonalnego na strukturę genetyczną populacji gatunków drzewiastych”, na które składał się cykl publikacji naukowych, oraz ocena pozostałych opublikowanych prac naukowych, działalności naukowo-badawczej, osiągnięć dydaktycznych i popularyzatorskich.

 

Pani dr hab. Monika Dering specjalizuje się ponadto w niżej wymienionych obszarach badawczych:

  1. wzorce zmienności, zróżnicowania i relacje systematyczne gatunków drzewiastych Basenu Morza Śródziemnego,
  2. rekonstrukcja polodowcowej migracji gatunków drzew leśnych strefy umiarkowanej i borealnej,
  3. struktura genetyczna sztucznych populacji gatunków drzew,
  4. stabilność genetyczna kultur in vitro.

 

W imieniu pracowników Instytutu oraz własnym gratuluję Pani dr hab. Monice Dering zdobycia tego ważnego osiągnięcia w karierze naukowej, życząc jednocześnie radości z dalszego poznawania przyrody i jej opisywania w najlepszych na świecie czasopismach naukowych.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna