Archiwum strony

Nagroda Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN

Z przyjemnością informuję, że na wniosek Komisji ds. nagród za najlepsze prace naukowe w 2019 r. członkowie Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN przyznali nagrodę zespołowi w składzie: Andrzej M. Jagodziński, Marcin K. Dyderski i Paweł Horodecki (Pracownia Ekologii) za cykl dziesięciu spójnych tematycznie publikacji pt. „Mechanizmy determinujące różnorodność biologiczną w ekosystemach leśnych w układach o różnym stopniu przekształcenia”. Nominację do nagrody Komitetu przedłożyła Pani prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN – przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna