Archiwum strony

„Dendrobiology” – nowy Impact Factor

dendrobiology

W bazie danych Web of Science Clarivate Analytics opublikowano najnowszy Journal Citation Reports (JCR) zawierający zaktualizowane wskaźniki wpływu IF (ang. Impact Factor) czasopism naukowych. IF „Dendrobiology”, półrocznika wydawanego w Instytucie Dendrologii PAN, wzrósł z 1,262 w 2018 roku do 1,375 w roku 2019. Nasze czasopismo znajduje się na 40 pozycji spośród 68 czasopism zaklasyfikowanych do kategorii LEŚNICTWO i wśród polskich czasopism publikujących prace z zakresu nauk leśnych ponownie zajęło najwyższą pozycję. Analizie poddano 12171 czasopism wydawanych na całym świecie, a zaklasyfikowanych do 236 kategorii tematycznych.

wykres

Dziękuję Redakcji „Dendrobiology” za wkład w tę wzrastającą pozycję naukową naszego czasopisma na arenie międzynarodowej.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna