INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

W sierpniu 2020 r. miną dwa lata od rozpoczęcia w Instytucie Dendrologii PAN realizacji trzyletniego projektu OZwRCIN, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

OZw

Do tego czasu wypracowano metody skutecznej digitalizacji – skanowania, obróbki graficznej oraz ujednolicono formaty metadanych dla różnego rodzaju obiektów. Wprowadzono 9786 opisów, z czego 7345 zawiera treść (obiekty opublikowane i dostępne dla użytkowników). Kolekcja obiektów Instytutu Dendrologii PAN planowanych do zdigitalizowania jest wyjątkowo różnorodna: oprócz typowych publikacji (serii wydawniczych, artykułów czy prac dyplomowych) zawiera także dokumentację działalności naukowej (dane badawcze, opisy doświadczeń proweniencyjnych, archiwum wypraw botanicznych), zbiór okazów zielnikowych oraz dokumentację fotograficzną obiektów przyrodniczych naszego Arboretum. Użytkownicy będą mogli także przeszukiwać zasoby biblioteki Instytutu poprzez cyfrową wersję katalogu kartkowego.

OZWR

Pod adresem https://prezi.com/view/tSBrxJxrsQH1kyogTKjb/ znajduje się prezentacja sposobu korzystania z zasobów Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

biblioteka

 

Zespół realizujący projekt:

mgr Agata Brodacz (koordynator merytoryczny), mgr Małgorzata Kosińska (prawa autorskie i sprawozdawczość), dr Dominik Tomaszewski (opiekun zielnika), prof. dr hab. Krystyna Boratyńska i prof. dr hab. Jerzy Zieliński (konsultacje merytoryczne), mgr Radosław Rakowski (wsparcie informatyczne), mgr Karolina Pilarz, mgr Agnieszka Kujawa, mgr Anna Urbanowicz, mgr Marta Kubiak-Wiesiołek, Katarzyna Szwed-Pietras, dr Anna Tomlik-Wyremblewska, Renata Mendel, mgr Beata Sikorska, Małgorzata Łuczak, Katarzyna Grewling, Mariola Matelska, Elżbieta Nogajewska, Ludmiła Bladocha, dr Katarzyna Sękiewicz, mgr Roman Rożkowski, mgr Katarzyna Broniewska, mgr Anna Jędrowiak (skanowanie, obróbka graficzna, metadane).

 

Dziękuję wyżej wymienionym pracownikom Instytutu za zaangażowanie w realizację projektu.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN