INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Głos Lasu: Ślimak, ślimak, zabierz rogi

ślimak zabierz rogi

Jaja ślinika wielkiego, fot. Emilia Pers-Kamczyc

 

„Czas na klimat” w „Głosie Lasu”. Konsekwencje zmiany klimatu są wielopłaszczyznowe. Jedną z nich jest wkraczanie do rodzimych ekosystemów gatunków obcych, z których część zyskuje status gatunków inwazyjnych. Wśród nich są ślimaki nagie. Są bardzo żarłoczne i powodują spore spustoszenia, np. w odnowieniu naturalnym drzew i krzewów. Dowodzą tego m.in. badania przeprowadzone w naszym Instytucie – w restauracji pod cisem. Zachęcam do przeczytania artykułu dr Emilii Pers-Kamczyc z Pracowni Biologii Molekularnej, która wraz z zespołem – dr. Pawłem Horodeckim (Pracownia Ekologii) i dr. Janem Suszką (Pracownia Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej) z naszego Instytutu oraz dr Moniką Jaskulską z Instytutu Ochrony Roślin – PIB i dr. Jackiem Kamczycem z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – rozprawia się ze ślimakiem mordercą.

 

PDF artykułu

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN