INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Dylewskiego

Łukasz Dylewski

W miniony piątek, 30 października br., na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Dylewskiego pt. „Udział konsumentów nasion w regulowaniu populacji inwazyjnego gatunku – kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata)”. Pan Łukasz Dylewski jest asystentem w Pracowni Ekologii.

 

Praca doktorska przygotowana została pod kierunkiem dr. hab. Janusza Kloskowskiego, prof. UPP, oraz dr. hab. Łukasza Myczki z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Recenzentami pracy doktorskiej byli dr hab. Rafał Zwolak, prof. UAM, oraz dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN. Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terenie RP, obrona pracy doktorskiej odbyła się w trybie zdalnym.

 

W imieniu pracowników Instytutu Dendrologii PAN oraz własnym serdecznie gratuluję Panu Doktorowi uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN