INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Jeżyny: klimat, człowiek i las

Jeżyna marssona

Jeżyna Marssona (Rubus marssonianus) na wyspie Uznam (fot. P. Kosiński)

 

W Europie występuje ok. 750 gatunków jeżyn, w Polsce nieco ponad 100. Na terenach leśnych często traktowane są jako uciążliwe chwasty, a – jak przekonuje dr Piotr Kosiński z Pracowni Systematyki i Geografii – o ich pozytywnej roli nierzadko się zapomina. Jakie czynniki decydują o ich rozmieszczeniu i rozprzestrzenianiu się? W jaki sposób jeżyny reagują na zmianę klimatu? Czy zabiegami z zakresu hodowli lasu można wpływać na ich występowanie? O tym pisze Pan Doktor w „Lesie Polskim” (20/2020). Zachęcam do lektury.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN