INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Przywrócić życie starym dębom

Dąb chrobry

„Dąb Chrobry” – pomnik przyrody prawem chroniony (2012 r.) – w Piotrowicach na terenie Nadleśnictwa Szprotawa; spłonął w 2014 roku, zamarł kilka lat później (Fot. A.M. Jagodziński)

 

Na portalu internetowym „Wielkopolska. Kultura u podstaw” ukazał się interesujący wywiad red. Marii Krześlak-Kandziory z prof. Pawłem Chmielarzem z Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej. Prof. Chmielarz opowiada o tym, jak to potężne pomniki przyrody, niosące w sobie historię zmian powietrza, gleby, zmiany klimatu, odradzają się w naszym Instytucie. A Pani Redaktor konkluduje tę rozmowę, iż w PANie czuje się jak dąb w słoiku z pożywką agarową. Dlaczego? O tym w wywiadzie, którego lekturę gorąco polecam.

 

Link do wywiadu:

https://kulturaupodstaw.pl/przywrocic-zycie-starym-debo/

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN