INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Dr Dominik Tomaszewski z biologią w szkole…

Biologia w szkole

„Biologia w Szkole” to czasopismo, które dostarcza nauczycielom profesjonalnych informacji i najnowszej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych wzbogacających proces nauczania-uczenia się i podnoszących jego efektywność. W numerze listopadowo-grudniowym „Biologii w Szkole” znajdziemy właśnie garść takich profesjonalnych informacji, którymi dzieli się z czytelnikami dr Dominik Tomaszewski z Pracowni Systematyki i Geografii, a które dotyczą epidermy. Zachęcam do przeczytania artykułu Pana Doktora pt. „Epiderma – prawie niewidoczna, ale jak ważna!”.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN