INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Głos Lasu: Jak zwierzęta znoszą zmiany

wiewiórka

Zmiana klimatu wpływa m.in. na konsumentów nasion drzew leśnych (Fot. Łukasz Dylewski)

 

„Czas na klimat” w „Głosie Lasu”. Zmiana klimatu wpływa na wszystkie komponenty ekosystemów – prowadzi m.in. do zmian zasięgów geograficznych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, przesuwania się granic ekosystemów, zaburzeń w cyklach rozrodczych zwierząt i fenologii roślin, a także do zaburzenia naturalnych sieci troficznych. W jakim stopniu zmiana klimatu dotyka zwierząt? O tym na łamach „Głosu Lasu” (11/2020) pisze dr Łukasz Dylewski z Pracowni Ekologii. Zachęcam do przeczytania artykułu.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN