INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Ranking World’s TOP 2% Scientists

W czasopiśmie „PLoS Biology” opublikowany został ranking World’s TOP 2% Scientists, przygotowany przez Stanford University oraz Elsevier i SciTech Strategies. Analizy przedstawiono w ujęciu sumarycznego dorobku poszczególnych badaczy z całego okresu ich aktywności zawodowej do końca 2019 roku (Tabela S6), a także oddzielnie dla 2019 roku (Tabela S7). W zestawieniach ujęto ok. 160 tys. najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Spośród polskich instytucji naukowych, Polska Akademia Nauk zajęła pierwsze miejsce. Ranking opiera się na licznych danych i wskaźnikach bibliometrycznych, w tym indeksie Hirscha, liczbie cytowań, Impact Factor, a także miejscu i roli na liście autorów publikacji.

 

Spośród naukowców zatrudnionych w Instytucie Dendrologii PAN, na liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie wymienieni zostali dwaj badacze z Pracowni Ekologii – prof. Jacek Oleksyn (dyscypliny: Ecology, Plant Biology & Botany oraz Biology) i dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN (dyscypliny: Forestry, Ecology oraz Agriculture, Fishieries & Forestry).

 

Publikacja źródłowa:

Ioannidis J.P.A., Boyack K.W., Baas J. 2020. Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biology 18(10): e3000918.

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN