INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Forma zarządzania lasem a bogactwo grzybów wielkoowocnikowych

bogactwo grzybów

Niezwykłe bogactwo grzybów rezerwatach i lasach gospodarczych kontynentalnego boru mieszanego (Fot. Marta Kujawska, Tomasz Leski)

 

Wśród grzybów wielkoowocnikowych wyróżniamy grzyby saprotroficzne, symbiotyczne oraz pasożytnicze. Z lasami związanych jest blisko 5 tys. gatunków grzybów makroskopowych. Mnogość pełnionych przez nie funkcji w ekosystemach leśnych jest zdumiewająca, a mimo tego nasza wiedza o nich wciąż może być uznawana za fragmentaryczną. Zachęcam do wypełnienia tej luki poprzez lekturę artykułu mgr Marty Kujawskiej, prof. Marii Rudawskiej, prof. Małgorzaty Stasińskiej (z Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz prof. Tomasza Leskiego z Zakładu Związków Symbiotycznych naszego Instytutu, w którym to Autorzy opisują świat grzybów wielkoowocnikowych kontynentalnego boru mieszanego. Artykuł ukazał się na łamach „Lasu Polskiego” (22/2020).

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN