INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

„Magazyn Drzewo Franciszka”

Fundacja Zakłady Kórnickie opublikowała drugi numer „Magazynu Drzewo Franciszka”, pisma dotyczącego ochrony środowiska, zmian klimatu, edukacji ekologicznej i duchowych inspiracji dla podejmowania działalności proekologicznej.

magazyn drzewo franciszka

W bieżącym numerze (2/2020), wśród licznych ciekawych tekstów, znalazły się dwa artykuły przygotowane przez naszych pracowników: mgr Kingę Nowak – kierownik Arboretum i Lasu Doświadczalnego oraz prof. Ewelinę Ratajczak i mgr inż. Joannę Kijowską-Oberc z Zakładu Biologii Rozwoju. Zachęcam do przeczytania Magazynu.

 

Nowak K. 2020. Pamiętajcie o ogrodach… botanicznych! Magazyn Drzewo Franciszka 2: 36-39.

Ratajczak E., Kijowska-Oberc J. 2020. Ziarno – początek nowego życia. Magazyn Drzewo Franciszka 2: 40-42.

 

Magazyn Drzewo Franciszka

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN