INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Jak rozmnaża się klon zwyczajny?

klon zwyczajny

Etapy rozwoju klonu zwyczajnego od stadium suchych nasion przez stadium kiełkowania aż do stadium siewki z wykształconymi liśćmi asymilacyjnymi

 

Klony zwyczajne to wysokie i często spotykane drzewa, znamy je pewnie wszyscy, a klonowe „noski” pamiętamy z dzieciństwa. Do czego służą wytwarzane przez te drzewa skrzydlaki? Co to jest imbibicja? Jak przebiega proces kiełkowania? Na te i inne pytania odpowiada dr hab. Ewa Kalemba z Zakładu Biologii Rozwoju w najnowszym wydaniu „Kórniczanina” (22/2020). Zachęcam do przeczytania artykułu.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN