INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Buk bukowi nierówny

buk e ratajcz

Buki w „Puszczy Bukowej” na terenie Nadleśnictwa Gryfino (Fot. Andrzej M. Jagodziński)

 

Wysokie do nieba? Nie, drzewa nie rosną przecież w nieskończoność. W tym samym wieku mogą mieć różne wysokości, a i też różne grubości pni. Od czego to zależy? Na łamach „Ech Leśnych” (4/2020) o przyczynach zróżnicowania wzrostu u drzew piszą prof. Ewelina Ratajczak z Zakładu Biologii Rozwoju naszego Instytutu oraz dr Aleksandra M. Staszak z Uniwersytetu w Białymstoku. Zachęcam do lektury.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN