Powierzchnie doświadczalne

Instytut Dendrologii prowadzi liczne badania z wykorzystaniem powierzchni doświadczalnych, które stanowią swego rodzaju naturalne banki genów. Powierzchnie badawcze znajdują się na terenie lasu doświadczalnego 'Zwierzyniec' koło Kórnika oraz w szeregu nadleśnictw na terenie niemal całego kraju i obejmują szerokie spektrum gatunków drzew ważnych z gospodarczego punktu widzenia.

 

 

Na terenie lasu doświadczalnego 'Zwierzyniec' znajdują się liczne powierzchnie doświadczalne

 

 

Powierzchnie badawcze Instytutu na terenie Polski

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna