INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Inne zamówienia

Dostawa aparatu do elektroforezy

Ogłoszenie

Ogłoszenie XML

Wynik

 

W dniu 29.06.2021 r. wpłynęło następujące pytanie do postępowania:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie tac o wymiarach: 15x15, 15x20 i 15x25cm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tacki te są zbyt duże do wymiarów samego aparatu. Preferowane są mniejsze tacki ze względu na mniejsze zużycie odczynnika. Tacka o wymiarach w okolicy 15 x 15 jest maksymalną.

Opracowanie koncepcji oraz realizacja cyklu 12 filmów o tematyce prezentującej działalność naukową Instytutu

Ogłoszenie

Ogłoszenie XML

Pytania i odpowiedzi do postępowania 

 

UWAGA: Filmu muszą być zrealizowane zgodnie z wymaganiami kategorii A, WCAG 2.1

 

Dnia 18.06.2021 r. do Instytutu wpłynęło następujące pytanie:

"w nawiązaniu do ogłoszenia znajdującego się na Państwa Biuletynie Informacji Publicznej, uprzejmie proszę o doprecyzowanie kwestii pól eksploatacji, na których wykorzystywane będą realizowane filmy..."

 

Instytut informuje, że rezygnuje z wyświetlania filmów w stacjach telewizyjnych. W związku z udzieloną informacją, zmianie ulega treść ogłoszenia. 

 

 

Dostawa pipet automatycznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

Ogłoszenie

Ogłoszenie XML

Wynik

 

W związku z otrzymaną informacją o problemach z dostępnością produktów, Zamawiający zmienia termin dostawy z 3 tygodni do 6 tygodni od momentu zamówienia.