Laboratorium Analiz Mineralnych

 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Ewa Mąderek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy:

dr Krzysztof Ufnalski – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Iwona Hładyszewska-Pawłowicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Marcin Kajdaniak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Laboratorium Analiz Mineralnych jest nowoczesnym laboratorium, powstałym w Instytucie Dendrologii PAN, wyposażonym w najnowszej generacji sprzęt przeznaczony do analiz pierwiastków.
Naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości i dokładności wyników oraz wykonanie badań profesjonalnie, zgodnie z wymaganiami Klienta i obowiązującymi przepisami. W tym celu w LAM stosuje się kontrolę badań obejmującą analizę certyfikowanych materiałów odniesienia, analizę laboratoryjnych próbek kontrolnych, analizę próbek ślepych i in.

APARATURA

 

Mineralizator mikrofalowy Multiwave 3000 firmy Anton Paar

 

 

Modułowy system mikrofalowy o maksymalnej roboczej mocy promieniowania 1500 W, emitowanego w sposób niepulsacyjny, przeznaczony do roztwarzania próbek i ekstrakcji rozpuszczalników.
Rodzaje prób: materiał roślinny, gleby, wody, osady
Roztwory: do analizy roztwory wodne (najlepiej w HNO3). Całkowite stężenie soli w roztworach nie powinno przekraczać 0,4%. Minimalna objętość próby – 3-5 ml, maksymalna – 40 ml.

Próby stałe: wysuszone, zmielone, średnica ziarna < 2 mm
Minimalna odważka: 100 mg do ICP-TOF-MS, 500 mg do AAS

 

 

 

Spektrometr OptiMass 9500 z pomiarem czasu przelotu jonów firmy GBC

 

 

ICP-TOF-MS – spektrometria mas oparta na pomiarze czasu przelotu jonów (Time of Flight Mass Spectrometry) jest obecnie szeroko stosowaną techniką ich rozdziału. Wytworzone w plazmie indukcyjnie sprzężonej jony są rozdzielane ze względu na ich wartość stosunku masy m do ładunku z. Jony o różnym m/z docierają do detektora w różnych odstępach czasu.

ICP-TOF-MS dzięki dużej selektywności i czułości umożliwia oznaczenie całego spektrum pierwiastków w tym samym czasie oraz określenie stężeń poszczególnych izotopów danego pierwiastka. Metoda ICP-MS jest wykorzystywana w oznaczeniach pierwiastkowych w analizie materiałów biologicznych, klinicznych, spożywczych, geologicznych i środowiskowych.

Zakres analiz ICP-TOF-MS: Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Cs, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sr, Zn i inne

 

 

 

Spektrometr Absorpcji Atomowej (AAS) firmy Agilent Technologies

 

 

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (ASA lub AAS – Atomic Absorption Spectrometry) – technika analityczna pozwalająca na oznaczanie pierwiastków chemicznych (przede wszystkim metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Zasada pomiaru opiera się na zjawisku absorpcji promieniowania o specyficznej długości fali przez wolne atomy metali. Wielkość absorpcji jest miarą stężenia pierwiastka w badanej próbce. Źródłem promieniowania jest lampa z katodą wnękową (HCL) lub bezelektrodowa lampa wyładowcza (EDL)
Oznaczane pierwiastki (dostępne lampy): Cr, Co, Fe, Mn, Ni, Cu, Na, K, Pb, Cd, Ca, Mg, Cu, Zn

 

 

 

Analizator elementarny - CHNS/O Analyser 2400 Series II firmy Perkin Elmer

 

 

Oznaczanie azotu, węgla, wodoru i siarki w jednym cyklu analitycznym poprzez spalanie i rozdział gazów metodą chromatografii gazowej w dowolnym materiale: materiał biologiczny, geologiczny, tworzywa sztuczna, żywność, preparaty chemiczne, paliwa itp.

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna