INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

konferencja2016 logo ostSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji naukowej Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku, która odbędzie się w dniach 11-13 października br. w trybie on-line.

Pierwsza edycja Konferencji, zorganizowana w 2016 roku, zgromadziła ponad 260 badaczy i praktyków z różnych ośrodków akademickich oraz reprezentujących instytucje, które bazują na aktualnej wiedzy i wdrażają ją do praktyki. Wyniki badań przedstawiono wówczas w 150 wystąpieniach (referatach i plakatach), a ich streszczenia opublikowaliśmy w formie materiałów konferencyjnych.

Zapraszamy!

PROGRAM KONFERENCJI

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

OZwRCIN logo