INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Sonia Paź Dyderska dyplom

mgr inż. Sonia Paź-Dyderska (Fot. Marcin K. Dyderski)

 

Pani mgr inż. Sonia Paź-Dyderska z Zakładu Ekologii otrzymała Stypendium Naukowe Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie określania zmienności cech funkcjonalnych roślin na różnych poziomach organizacji życia oraz za wykorzystanie metod uczenia maszynowego w opracowywaniu modeli przyszłego rozmieszczenia gatunków roślin w warunkach zmieniającego się klimatu. Serdecznie gratulujemy!

 

PDF dyplomu

Informacje prasowe

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN