INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko doktorant - stypendysta

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko doktorant - stypendysta w projekcie badawczym nr 2020/39/O/NZ8/03019, pt. "Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności na przykładzie Populus alba L." finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 2.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN