INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Axis mundi i historia jednego drzewa

pień topoli

Pień, który pozostał po topoli będącej powodem międzynarodowego konfliktu (Wikipedia, domena publiczna)

 

Incydent z siekierą sprzed 45 lat. Blisko pół wieku temu pewna topola w strefie zdemilitaryzowanej między Koreą Północną a Południową stała się osią niezgody. Dlaczego? Jak zakończył się ten poważny konflikt? Zachęcam do przeczytania artykułu dr. Leszka Karlińskiego z Zakładu Związków Symbiotycznych, który na łamach „Kórniczanina” (13/2021) pisze o tej właśnie topoli.

 

PDF artykułu

 Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN