INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki

okładka

 

Na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk zamieszczono elektroniczną wersję książki pt. „Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki”, wydanej przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN pod redakcją Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej i Konrada Prandeckiego. Wraz z dr. Marcinem Pietrasem z Zakładu Biogeografii i Systematyki oraz dr. Marcinem K. Dyderskim z Zakładu Ekologii przygotowaliśmy jeden z rozdziałów (Migracje drzew i grzybów mykoryzowych w wyniku przesuwania się stref klimatycznych). Zachęcam do zapoznania się z treścią książki.

Link:

https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/137400

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN