INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Niewidoczny sprzymierzeniec drzew

Gołąbek

Gołąbek (Russula sp.) – jeden z wielu sprzymierzeńców drzew (Fot. Leszek Karliński)

 

Grzyby, a szczególnie te mykoryzowe, pełnią wiele istotnych ról w życiu drzew i lasu. Szczególną rolę odgrywa sieć grzybni przenikająca glebę, którą nazywamy grzybnią zewnętrzną lub ekstramatrykalną. Jakie czynniki środowiskowe mają na nią największy wpływ? Czy istnieje związek pomiędzy genotypem drzewa-gospodarza a biomasą grzybni ekstramatrykalnej? Czy jej biomasa powiązana jest z wiekiem gospodarza roślinnego? Zachęcam do przeczytania artykułu dr. Leszka Karlińskiego z Zakładu Związków Symbiotycznych, który na łamach „Lasu Polskiego” (17/2021) wyjaśnia znaczenie tego niewidocznego sprzymierzeńca drzew.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN