INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Jak zmienia się las?

naturalnie o zdrowiu

 

Las zmienia się na naszych oczach. Czy lasy, po których spacerowali nasi dziadkowie, różniły się od tych, które mamy teraz? Jak zmienił się klimat w tym czasie? Jak będzie wyglądał las przyszłości przy obecnym tempie zmian klimatu? Czy zmiany, które następują w przyrodzie, są odwracalne? Czy za 50 lat na terenie Europy będą jeszcze puszcze? Czy sadzenie drzew ma sens? To pytania, nad którymi warto się zastanowić. Zachęcam do przeczytania zapisu rozmowy z red. Izabelą Nowakowską-Teofilak, zamieszczonego na portalu internetowym „Naturalnie o Zdrowiu”.

 

https://naturalnieozdrowiu.pl/jak-zmienia-sie-las/

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN