INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Inwazyjne gatunki drzew a grzyby leśne

niepozorne grzyby

Niepozorne grzyby mykoryzowe: maślaki oraz piestrówki, umożliwiają inwazję sosen na skalę globalną (Fot. Robin Wilgan)

 

Na obce gatunki drzew napotykamy stosunkowo często w naszych lasach. Wiele z nich staje się gatunkami inwazyjnymi, które stanowią zagrożenie dla rodzimej bioty. W jaki sposób inwazyjne gatunki drzew wpływają na grzyby ektomykoryzowe, z którymi powiązane są rodzime gatunki drzew? Zachęcam do przeczytania artykułu mgr. Robina Wilgana z Zakładu Związków Symbiotycznych, opublikowanego w Lesie Polskim (17/2021), w którym omówione zostały takie potencjalne interakcje.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN