INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Nasiona a ocieplenie klimatu

obowcujący buk zwyczajny

Owocujący buk zwyczajny (Fagus sylvatica) (Fot. Joanna Kijowska-Oberc)

 

Temperatura oraz dostępność wody wpływają istotnie na jakość nasion, a te są niezwykle ważne nie tylko w procesie rozprzestrzeniania się roślin. Aby z nasion powstała młoda roślina, nasiono musi trafić na sprzyjające temu procesowi warunki środowiskowe. A te zmieniają się w ostatnich latach bardzo wyraźnie. W jaki sposób nasiona reagują na te zmiany? Zachęcam do przeczytania artykułu dr Hanny Fuchs z Zakładu Biologii Rozwoju, która na łamach najnowszego „Kórniczanina” (15/2021) wyjaśnia związki pomiędzy ociepleniem klimatu a biologią nasion.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN