INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Nagroda Naukowa POLITYKI

polityka

Nagrody Naukowe POLITYKI służą promowaniu badaczy, którzy „dokładają swoją cegiełkę do obrony rzetelnej wiedzy opartej na nauce”. Z wielką radością przyjęliśmy informację, iż w gronie 15 finalistów pierwszego etapu przyznawania Nagród Naukowych znalazł się Pan dr Marcin K. Dyderski z Zakładu Ekologii, którego dorobek naukowy został doceniony przez grono wybitnych ekspertów zasiadających w Kapitule Profesorskiej.

 

MarcinKDyderski

Dr Marcin K. Dyderski przed wejściem do Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego (Fot. Sonia Paź-Dyderska)

 

Lista finalistów ukazała się w najnowszym numerze POLITYKI (38/2021). Teraz czekamy na etap drugi – wyłonienie pięciu laureatów, których nazwiska poznamy 19 października po południu w cyfrowym wydaniu POLITYKI, a w wydaniu papierowym – dzień później.

W imieniu pracowników Instytutu oraz własnym gratuluję Panu Doktorowi oraz wszystkim finalistom Nagród Naukowych POLITYKI.

 

Link do POLITYKI

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN