INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Powierzchnie doświadczalne

Instytut Dendrologii prowadzi liczne badania z wykorzystaniem powierzchni doświadczalnych, które stanowią swego rodzaju naturalne banki genów. Powierzchnie badawcze znajdują się na terenie lasu doświadczalnego 'Zwierzyniec' koło Kórnika oraz w szeregu nadleśnictw na terenie niemal całego kraju i obejmują szerokie spektrum gatunków drzew ważnych z gospodarczego punktu widzenia.

 

 

Na terenie lasu doświadczalnego 'Zwierzyniec' znajdują się liczne powierzchnie doświadczalne

 

 

Powierzchnie badawcze Instytutu na terenie Polski

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN