INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:61-64

Gabriela Lorenc-Plucińska

The effect of SO2 on sucrose efflux from source leaves of poplar

Dendrobiology 2000, vol. 45: 61-64 Full text (pdf)

Abstract:The present study was aimed at the determining the influence of various concentrations of sulphite (0.5-2.5 mol m-3) on the regulation of sucrose efflux from leaf discs of poplar (Populus deltoides). Sucrose efflux was enhanced by sulphite at a concentration of ≥ 1.0 mol m-3 for the first 60 min of treatment. However, after longer period under sulphite treatment both an attenuation of the stimulation of sucrose release and a reduction of efflux were observed.

Additional key words: Populus deltoides, metabolic uncouplers, sulfhydryl reagents, sulphite solution

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN