INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:31-40

Piotr Giertych

Factors determining natural regeneration of yew (Taxus baccata L.) in the Kórnik Arboretum

Dendrobiology 2000, vol. 45: 31-40 Full text (pdf)

Abstract: All yew plants in the Kórnik Arboretum have been plotted onto maps of individual sectors and analysed with respect to location category ("near trunk", "under canopy", "in the open"), size (assumed to reflect age), genus of tree associated with in the "near trunk" category and environmental factors characterising the respective Arboretum sectors. There is practically no regeneration "in the open" (0.2%), most of it 82.5% is "under canopy" and only 17.3% "near the trunk". It is assumed that thrushes (Turdidae) are primarily responsible for regeneration in the under canopy category (endozoochoria) and nuthatches (Sitta europea L.) in the near trunk category (synzoochoria). Under canopy regeneration exists in all size classes while near the trunk there is a distinct decline in the number of yew plants with increase in size (age) suggesting that conditions for further development there are less favourable. Nutchatches disperse yew seeds in the vicinity of mother plants, for cleaning them preferring trees to shrubs and particularly trees with smooth bark trunks (Fagus, Carpinus), however yew survival near the trunk is better under conifers. Thrushes disperse yew seed over wider areas. Survival of yews is best under loose canopies, in moderate shade, on drier well draining, low pH, soils.

Additional key words: endozoochoria, synzoochoria, Sitta europea, Turdidae, seed dispersal

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN