INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:23-29

Daniel Józef Chmura

Analysis of results from a 59 - years - old provenance experiment with Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Lubień, Poland

Dendrobiology 2000, vol. 45: 23-29 Full text (pdf)

Abstract:In 1992 and 1997 there measurements were made on an experimental area which is a part of an international provenance experiment with Scots pine (Pinus sylvestris L.), established by IUFRO in 1938. This paper presents results obtained in these measurements. It is shown that best provenances are from Baltic countries and Central Europe. The most productive provenances had the most crooked stems. Scandinavian provenances had straight trees but low survival and productivity.

Additional key words: IUFRO 1938, productivity, survival, straightness

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN