INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:17-21

Władysław Chałupka, Roman Rożkowski

Effect of polluted environment on the female and male strobili bearing of European Scots pine provenances

Dendrobiology 2000, vol. 45: 17-21 Full text (pdf)

Abstract:Studies on female and male strobili production as well as on pollen production and viability were performed at a polluted (Luboń) and a control (Kórnik) sites. Female strobili bearing per tree and total length of male strobili produced per tree were significantly higher in Luboń than in Kórnik and the stand density and tree crown exposition to sunlight were likely responsible for that result. Percentage of pollen germination was not affected by any variables studied. Neither provenance nor provenance x site interactions were found.

Additional key words: Pinus sylvestris, female cone, male flowers, pollen, provenances

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN