INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:07-16

Krystyna Boratyńska, Maria Anna Bobowicz

Variability of Pinus uncinata Ramond ex DC. as expressed in needle traits

Dendrobiology 2000, vol. 45: 07-16 Full text (pdf)

Abstract: Two-year needles were collected from 42 trees from 5 localities in Spanish Pyrenees. The needles were analysed in respect to 15 morphological and anatomical traits. Data obtained were subject of multivariate statistical analyses. The most stable traits appear to be width of epidermis cells, width and thickness of the needles and ratio of the last two characters. Number of the resin canals and the vascular bundles distance were the most variable characters. The differences among the 42 investigated trees are not evident, considerably small and not significant statistically.

Additional key words:  pine, Spain, morphoanatomy, statistical analysis.

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN