INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

46:33-37

Grzegorz Iszkuło

The yew (Taxus baccata L.) of the Cisowy Jar reserve near Olecko

Dendrobiology 2001, vol. 46: 33-37 Full text (pdf)

Abstract: The present paper describes the current situation of yews in the Cisowy Jar Reserve: number, their state of health, height and diameter structure, and the sex ratio. In the result only 25 yews were found. Their state of health was relatively good, but many yews that grew on very heavily shaded stands were characterized by little height accretion and greater leaf reduction than those growing on more sunny positions. There is no continuity of population. No specimens in the height range between 51-100 cm were found. Sparse seedlings die in first years after appearing. Active human help is necessary to protect and to reconstruct the yew population in the reserve.

Additional key words: nature reserve protection, growth, sex ratio, shade

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN