INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

46:27-31

Marzenna Guzicka

Changes in starch distribution within an embryonic shoot of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] before resumption of mitotic activity

Dendrobiology 2001, vol. 46: 27-31 Full text (pdf)

Abstract: The above results supplemented earlier research on the structure and development of Norway spruce embryonic shoots and focuses on changes in starch distribution in winter and early spring. Starch accumulation and mobilization is characteristic of cells that play an important role in morphogenesis. The observed starch distribution within an embryonic shoot suggests that starch indicates the places of future mitotic and morphogenetic activities of the developing shoot. Changes of the rate of starch accumulation in a bud are affected by temperature. This study showed that especially important are the course of temperature fluctuations.

Additional key words: temperature, PAS and Feulgen reaction

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN