INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47suppl:89-92

Rimvydas Gabrilavičius

Distribution of Lithuanian Scots pine trees according to breeding categories and their seed production in seed stands

Dendrobiology 2002, vol. 47suppl: 89-92 Full text (pdf)

Abstract: In addition to other traits, value of stands for breeding can be evaluated according to the number of plus trees and productive trees. According to this property, stands with the highest value for breeding are located in eastern Lithuania. Trees start to differentiate into breeding categories at the juvenile stage: in Scots pine stands on Pinetum myrtillosum sites, at the age of 6to 8 years and in Scots pine stands on Pinetum vacciniosum sites, at age of 10 to 12 years. According to radial increment, the trees start to differentiate into selection categories of productive, medium and minus trees, which often remain in these categories until mature age. The following four types of radial increment of trees were distinguished: (1) fast growth at the juvenile stage, followed by a gradual decrease, (2) fast growth at the juvenile stage, followed by a stable growth from age 20 to 30 years, (3) slow growth at the juvenile stage, followed gradual increase, (4) unstable growth all the time. In Lithuania, abundant seed yield used to occur in three to four year intervals. Populations with abundant flowering may produce approximately 10 kg of seeds (filled and empty) per ha, while the populations with weak flowering - 1 to 2 kg per ha. In mature Scots pine stands of stocking level ca 0.7, 6to 8% of the seeds are produced by plus trees, 24% by productive trees, 55 to 60% by trees of medium productivity and 10% by minus trees. Being suppressed, minus trees produce 2% of the seeds only.

Additional key words: Scots pine, breeding categories, radial increment, seed bearing

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN