INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47suppl:47-54

Martin Jensen

Seed vigour testing for predicting field seedling emergence in Fagus sylvatica L.

Dendrobiology 2002, vol. 47suppl: 47-54 Full text (pdf)

Abstract: A vigour test that can predict the field emergence percentage of tree seeds accurately has long been a wish from growers. A new test method, the Critical Root Length (CRL) vigour test, was developed for beech seeds on the basis of the length of primary roots, germinated seeds can produce during a specified test. Pretreated, imbibed seeds were germinated in a vertically positioned moist paper roll during 20days at 15°C in 12 hour light daily. Root length of normally germinated seedlings was recorded and correlated with field emergence percentage to obtain a critical root length for the ability to emerge in the field. Critical root length for Fagus sylvatica was found to be 45 mm. The percentage of normally germinated seeds with roots longer than 45 mm in the CRL test is a predicted estimate of the field emergence percentage of a seed lot. Results of two tests on 5 and 10seed lots showed generally good correlation between CRL predicted emergence and actually obtained field seedling emergence. Large variation in root length was found between and within seed lots, thus displaying large differences in seed vigour. The new test is an applied, easy and inexpensive vigour test developed for nurserymen and seed technicians in order to predict field emergence more accurately.

Additional key words: critical root length, CRL test, paper roll, predictability

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN