INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

48:59-63

Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Jarosław Zieliński

Rhododendrons in gardens in the city of Szczecin

Dendrobiology 2002, vol. 48: 59-63 Full text (pdf)

Abstract: Rhododendrons in the cities are relatively rare planted shrubs. Climatical requirements in Szczecin allowed for good growth of those plants. There are grown old specimens planted before many years. In the last time there are often meet in gardens of Szczecin (plants 6-10 years old).

Additional key words: Rhododendron, city, distribution

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN