INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

48:51-57

Andrzej Lewandowski, Joanna Samoćko, Krystyna Boratyńska, Adam Boratyński

Genetic differences between two Polish populations of Pinus uliginosa, compared to P. sylvestris and P. mugo

Dendrobiology 2002, vol. 48: 51-57 Full text (pdf)

Abstract: Genetic differences between two populations of P. uliginosa from Batorów and Węgliniec were assessed on the basis of 15 allozyme loci. The level of genetic differentiation between them was also compared with genetic differences among the three closely related pine taxa: P. uliginosa, P. sylvestris and P. mugo. A high level of genetic variation was found in both populations of P. uliginosa. The average (Na) and effective (Ne) numbers of alleles per locus amounted respectively to 2.47 and 1.50 in Węgliniec and to 2.67 and 1.52 in Batorów and the percentage of polymorphic loci was 80% and 87%, respectively. Close relationship between the three studied species were confirmed. The genetic differences between the two populations of P. uliginosa were substantial, as the Nei's genetic distance between the two populations (D = 0.040) was larger than between populations of P. sylvestris and between populations of P. mugo. The relatively high level of genetic differentiation between P. uliginosa populations may result from their isolation, small size and possibly different origin of these populations.

Additional key words: Peat-bog pine, allozymes, electrophoresis, genetic distance, Pinaceae

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN