INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

48:23-29

Piotr Giel, Krystyna Bojarczuk

The effect of high concentration of selected calcium salts on development of microcuttings of rhododendron R. ‘Catawbiense Grandiflorum' in in vitro cultures

Dendrobiology 2002, vol. 48: 23-29 Full text (pdf)

Abstract: High content of calcium compounds in soil limits cultivation possibilities of the majority of cultivars of rhododendron. In the research presented an attempt was made to determine the influence of a high level of calcium salts CaCl2, CaSO4, Ca(NO3)2 and CaCO3, pH and an increased level of auxins in a medium, on the development of microcuttings of R. ‘Catawbiense Grandiflorum'. On the basis of the results of the research it is justifiable to state that it was the anions of some salts used that had an adverse effect on the development of rhododendron cultures, not calcium cations. Significant differences were noted in the uptake of calcium, magnesium and sodium ions by the microcuttings depending on salts used in the media. The pH value of the medium higher than optimum significantly affected the degree of chlorosis of the microcuttings analyzed. Supplementing the media with additional auxin - IBA was stimulating for the plant growth especially in the medium containing CaCO3.

Additional keywords: pH, IBA, magnesium, sodium

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN