INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

48:15-22

Maciej Filipiak, Piotr Kosiński

Forest communities with European silver-fir (Abies alba Mill.) in the Sudety Mts.

Dendrobiology 2002, vol. 48: 15-22 Full text (pdf)

Abstract: The available phytosociological literature were reviewed and compared with 12 original relevés made on representative of habitats of fir trees in the study area. Only in the eastern part of the Sudety Mts. silver-fir is still important forest tree. It is found most frequently in potential sites of acidophilic beech forest, which vegetation is now strongly transformed because of planting them with spruce. Typical, mainly acidophilic beech forest takes second place (in respect of frequent occurrence). Oak-hornbeam forest take third position.

Additional key words:phytosociology, ecology.

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN