INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

48:03-08

Krystyna Boratyńska

Needle variability of Pinus mugo Turra in the West Tatra Mts.

Dendrobiology 2002, vol. 48: 03-08 Full text (pdf)

Abstract: Two year-old needles were collected from 57 individuals from the Tatra Mts. between Grześ and Wołowiec summits. The needles were analysed in respect to 16 morphological and anatomical traits. Data obtained were subject of multivariate statistical analyses. The most stable traits appear to be needle thickness/width ratio, needle thickness and width, and width of epidermal cells. The most variable traits include the distance between vascular bundles and Marcet's coefficient. Intrapopulational variation is low.

Additional key words: mountain pine, Poland, morphology, anatomy, statistical analysis

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN