INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

50:25-28

Marcin Kubus

The possibilities for growing trees and shrubs that come from warm climatic regions in the gardens of Szczecin

Dendrobiology 2003, vol. 50: 25-28 Full text (pdf)

Abstract:The article presents the results of observations in the years from 1998-2002/2003 concerning the adaptation of some plants that come from warmer climatic regions to the weather conditions that are found in Szczecin. A list of species and varieties of trees and shrubs among which no frost damages were observed is presented in table 1.

Additional key words: exotic arborescent plants, frost-resistance, acclimatization in Szczecin, Poland

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN