INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

50:11-15

Maciej Filipiak, Jolanta Komisarek, Mirosław Nowiński

Natural regeneration of the European silver fir in the Sudety Mountains on soils with different particle size distribution

Dendrobiology 2003, vol. 50: 11-15 Full text (pdf)

Abstract: In the 40 fir localities in the Sudety Mountains, varying in site conditions and the degree of natural regeneration development were taken soil samples from the mineral horizon and were subjected to particle size distribution analysis. The best regeneration of fir stands has been reported on medium-textured soils, containing a few percents of the clay fraction and from 50to 60% of sand.The poorest regeneration was reported on silty soils, located in the lower parts of slopes. In comparision with the Carpathians, spectrum of conditions in which firs grow in the Sudety Mountains is clearly shifted from coarse-textured soils to medium-textured soils.

 

Additional key words: plant ecology, soil habitat, restitution, silviculture

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN