INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

50:03-09

Krystyna Boratyńska, Marcin Hinca

Morphological characteristic of Pinus sylvestris L.in the southernmost, isolated locality in the Sierra de Baza (S Spain) as expressed in the needle characters

Dendrobiology 2003, vol. 50: 03-09 Full text (pdf)

Abstract:Two year-old needles of Pinus sylvestris were collected from 32 individuals in the Sierra de Baza (Spain). The needles were analysed in respect to 15 morphological and anatomical characters. Data obtained were subject of multivariate statistical analyses. The most stable characters appear to be needle thickness/ width ratio, thickness and width of epidermal cells. The most variable characters include the distance between vascular bundles and Marcet's coefficient. Intrapopulational variation is low.

Additional key words: Plant variation, Scots pine, biometrics, multivariate analysis

<

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN