INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:09-17

Krystyna Boratyńska, Ewelina Muchewicz, Magdalena Drojma

Pinus mugo Turra geographic differentiation based on needle characters

Dendrobiology 2004, vol. 51: 09-17 Full text (pdf) Abstract: The needles of 17 samples representing 15 populations of Pinus mugo Turra from the Alps, Apennines, Sudethians, Carpathians and Rhodopes were analysed in respect to 15 morphological and anatomical characters. The results of measurements were analysed statistically. The variation of the samples was generally not to large. Populations from the East Carpathians appeared different from all other examined. Two formed groups of analysed populations are separated mainly by thickness of epidermal cells, width/thickness of epidermal cell ratio, needle width and needle thickness. The differences between two groups of populations suggest their longer separation during Pleistocene.

Additional key words: dwarf mountain pine, plant variation, plant taxonomy, plant migration


 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN